Common questions

Wat betekent medemenselijk?

Wat betekent medemenselijk?

humaan, medemenselijk, welwillend, zachtzinnig. menselijk (bn): medemenselijk, menselijk, menslievend, menswaardig, welwillend.

Wat is de betekenis van humanitair?

humanitair – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: hu-ma-ni-tèr 1. niet ruw, met zachtheid ♢ de manier waarop zij met de zwervers omgaan is humanitair 1.

Wat is menslievendheid?

menslievend – Bijvoeglijk naamwoord 1. van gevoel of daden: met veel sympathie voor de medemens ♢ Blijft de vraag: moet het Westen zich bemoeien met het armere Zuiden?

Wat is een humaan?

HUMAAN, bn. bw. (humaner, -st), menschlievend, welwillend, van een ruim en zacht oordeel, vriendelijk en zorgzaam tegenover ondergeschikten en afhankelijken : een humaan man; hij heeft mij humaan behandeld.

Wat is een humanitair project?

naamw. Uitspraak: [hymaniˈtɛːr] als je begrijpt wat mensen nodig hebben Synoniemen: menslievend, sociaal humanitaire hulp (directe hulp voor de bevolking van een rampgebied) … Haar doel is om noodhulp te verzekeren aan de slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten buiten de Europese Unie…

Wat is een humanitaire vlucht?

De luchtbrug vervoert medische apparatuur en humanitaire vracht en personeel. Humanitaire hulp bereikt zo de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, op plaatsen waar de pandemie het transport en de logistiek beperkt. De Europese Unie financiert volledig de vluchten van de luchtbrug.

Wat betekent wijken voor?

Vervoegingen: is geweken (volt. deelw.) 1) je terugtrekken Voorbeeld: `wijken voor het gevaar`Synoniem: achteruitgaan niet van zijn zijde wijk…

Hoe spel je misschien?

misschien bijwoord Uitspraak: [mɪsˈxin] 1) zoals het zou kunnen gebeuren Voorbeeld: `Misschien gaat de wedstrijd niet door. `Synoniem: wellicht 2) Voorbeeld: `M…

Wat is het tegenovergestelde van humaan?

Wat is het tegenovergestelde van humaan? De juiste antwoorden zijn vernederend, en inhumaan.

Wat is weerbaar opstellen?

Met weerbaarheid wordt bedoeld dat je voor jezelf kan opkomen. Je weet wat je wel en wat je niet wilt. Als je er onzeker over bent kan je dat op een cursus leren. Zie adressenlijst.

Wat is een humanitaire ramp?

Een humanitaire crisis is een gebeurtenis, of serie gebeurtenissen, die een serieuze bedreiging vormt voor de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van de bevolking in het rampgebied en de infrastructuur grotendeels ontwricht.

Wat is humanitaire diplomatie?

Zorgen dat burgers en hulpverleners veilig zijn. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met strijdende partijen dat hulporganisaties bij de getroffen bevolking kunnen komen en dat ziekenhuizen en burgers niet worden aangevallen. Meer aandacht voor het psychische leed van oorlog en crisis.