Common questions

Wat betekent zorgaanbieders?

Wat betekent zorgaanbieders?

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepsmatig of bedrijfsmatig zorg aanbiedt aan een cliënt (artikel 1 lid 1 sub f Wzd). Een zorgaanbieder in de zin van de Wzd kan zowel een instelling als een solistisch werkende zorgverlener.

Hoeveel zorgaanbieders zijn er in Nederland?

183 overige zorgaanbieders in Nederland.

Waar vind ik zorg?

Je kunt aanvinken in welke regio je woont en wat voor zorg of hulp je nodig hebt. Je krijgt dan direct een overzicht van zorgaanbieders te zien….Per Saldo Hulpgids

  • Nationale Hulpgids. Een website waar zorgvragers en zorgaanbieders elkaar kunnen vinden.
  • Hulpen.nl.
  • KiesBeter.
  • NBPO.
  • Zorgboeren.nl.
  • Zorgkaart Nederland.

Wat is bedrijfsmatige zorg?

Dit is de instelling die beroepsmatig zorg verleent aan uw familielid. Of om de organisatie die de zorg voor uw familielid thuis organiseert, zoals de thuiszorgorganisatie. Ook een persoon (of meerdere personen) die bedrijfsmatig zorg verlenen, zien we als zorgaanbieder. Mantelzorgers vallen hier niet onder.

Waarom Zorgkaart Nederland?

De waarderingen van patiënten laten zien hoe mensen zorg ervaren. Ook biedt ZorgkaartNederland andere informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders. Voor zorgaanbieders is ZorgkaartNederland een kwaliteitsinstrument, waarmee ze inzicht krijgen in wat volgens patiënten goed gaat en beter kan.

Hoe word je zorgaanbieder?

U hebt een WTZi-toelating (toelating volgens de Wet Toelating Zorginstellingen) nodig. De toelating kunt u aanvragen bij het CIBG . U moet ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Wij willen dat u bij de start van de zorgverlening voldoet aan een aantal (kwaliteits)eisen.

Waar vind ik AGB code?

De AGB-code staat vaak op de website van de zorgverlener en u kunt het vinden in het register waarbij de zorgverlener bij is aangesloten. Uw zorgverlener moet zijn AGB-code ook op de nota zetten.

Hoe bepaal je de keuze van de zorgverleners?

Waar kun je op letten bij je keuze voor een zorgverlener?

  1. Diploma: voldoet de zorgverlener aan de minimale kwaliteitseisen?
  2. Deskundige: vraag advies aan je huisarts of aan een patiëntenvereniging.
  3. Zorgverzekeraar: gebruik de kwaliteitsinformatie van zorgverzekeraars.

Hoe werkt Zorgkaart Nederland?

ZorgkaartNederland is een manier om patiënten een stem, invloed en keuze-informatie te geven. Want in de zorg gaat het om u, of u nou vaak of af en toe bij een dokter komt. ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg. Ook biedt ZorgkaartNederland andere informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders.