Helpful tips

Wat betekent van invloed zijn op?

Wat betekent van invloed zijn op?

invloed – Zelfstandignaamwoord 1. inwerking van een persoon, zaak of omstandigheid op een andere ♢ Dit schilderwerk vertoont impressionistische invloeden. 2. het vermogen om op anderen in te werken ♢ Als hoge ambtenaar heeft hij een grote invloed.

Wat is een slechte invloed?

Personen die een slechte invloed op anderen hebben, zijn vaak impulsief. Dit betekent dat ze vaak niet alleen de aanstichters van veranderingen zijn, maar ook het vermogen hebben om heel snel met veranderingen om te kunnen gaan.

Wat betekent invloed van betekenis?

Invloed van betekenis is de macht om deel te nemen aan de financiële en operationele beleidsbeslissingen van de deelneming, maar houdt geen overheersende zeggenschap in over het betreffende beleid. Invloed van betekenis kan worden verkregen door aandeelhouderschap of andere statutaire en/of contractuele bepalingen.

Wat betekent invloed vermogen?

inwerking van een persoon, zaak of omstandigheid op een andere. het vermogen om op anderen in te werken.

Wat is invloedrijk?

invloedrijk – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: in-vloed-rijk 1. met veel invloed of macht ♢ Burgemeester Cohen is een invloedrijk persoon Bijvoeglijk naamwoord: in-vloed-rijk is invloedrijker dan …

Wat is een inzinking?

inzinking – zelfstandig naamwoord uitspraak: in-zin-king 1. plotseling verlies van kracht of moed ♢ na dertig kilometer kreeg de hardloper een inzinking Zelfstandig naamwoord: in-zin-king de inzinking …

Wat is excessief gebruik?

excessief = excessief bijv. naamw. Uitspraak: [ɛksɛ`sif] die of dat alle grenzen overschrijdt en daardoor onaanvaardbaar wordt Voorbeelden: `excessief geweld`, `excessieve bonussen`Synoniemen: overma…

Wat betekent mijn vermogen?

Het vermogen van een persoon bestaat uit het saldo van zijn goederen, geld, vorderingen, etc. Ook wel uitgedrukt als de bezittingen minus schulden. Het vermogen kan via een testament worden nagelaten aan nabestaanden .

Wat is de betekenis van vermogen?

Vermogen is een natuurkundige grootheid voor de energie (arbeid) per tijdseenheid. De SI-eenheid voor vermogen is de watt. Een andere bekende, maar verouderde, eenheid voor vermogen is de paardenkracht.

Wat is invloedrijk persoon?

invloedrijk (bn): gezaghebbend, machtig, prestigieus, toonaangevend, veelvermogend, vermogend.

Wat betekent ademloos?

Het begrip ademloos heeft 5 verschillende betekenissen: 1) zonder adem. zonder adem; buiten adem. 2) met ingehouden adem. met ingehouden adem; zonder adem te halen; zo geboeid of gespannen dat men vergeet adem te halen.

Wat is een mentale inzinking?

Zenuwinzinking is een informele benaming voor een aantal acute psychische symptomen die optreden bij mensen die eerder geen klachten hadden. Deze symptomen kunnen uiteenlopen van zenuwachtig of obsessief gedrag tot angststoornissen en depressies. Soms kunnen zelfs symptomen van een kortdurende psychose optreden.