Other

Wat betekent met heffingskorting?

Wat betekent met heffingskorting?

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting (IB) en premies volksverzekeringen. Bijvoorbeeld de algemene heffingskorting of de arbeidskorting. U kunt in aanmerking komen voor verschillende heffingskortingen. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Is loonheffingskorting hetzelfde als algemene heffingskorting?

Deze heffingskorting is een korting op de belasting. Hierdoor hoef je minder belasting over je loon te betalen. Als je in loondienst bent, houdt je werkgever rekening met de algemene heffingskorting. Deze korting noemen wij de loonheffingskorting.

Wat is loonheffingskorting 2020?

De algemene heffingskorting is een korting op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. U betaalt hierdoor minder belasting en premies. De algemene heffingskorting wordt verminderd met een percentage van uw belastbaar inkomen uit werk en woning.

Welke heffingskortingen zijn er?

Welke heffingskortingen zijn er?

 • Algemene heffingskorting.
 • Arbeidskorting.
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden.
 • Jonggehandicaptenkorting.
 • Levensloopverlofkorting.
 • Heffingskorting voor groene beleggingen.

Heeft mijn vrouw recht op heffingskorting?

Die toeslag wordt voor jongere vrouwen, die na 1963 zijn geboren, afgebouwd. Uw vrouw heeft daar dus geen last van. Ze werkt niet en heeft dus recht op de uitbetaling van de heffingskorting. Dat kan echter alleen als haar fiscale partner (u dus) voldoende inkomen heeft.

Wat valt onder de loonheffing?

Loonbelasting. U houdt de loonbelasting in op het loon. De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dit betekent dat u de loonbelasting inhoudt en aan ons betaalt, waardoor de werknemer geen of minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Wie past heffingskorting toe?

Maar 1 werkgever of uitkerende instantie mag loonheffingskorting toepassen. U mag zelf bepalen wie de korting toepast. De Belastingdienst verrekent altijd achteraf met de belastingaangifte, of u te veel of te weinig belasting heeft betaald. Dit betekent dat u uiteindelijk altijd de korting krijgt waar u recht op heeft.

Wat is de loonheffingskorting 2021?

De meeste heffingskortingen gaan het komende jaar omhoog, zo blijkt uit het Belastingplan 2021 dat gepresenteerd is op Prinsjesdag. De maximale algemene heffingskorting komt daardoor in 2021 uit op € 2.837.

Hoeveel is de loonheffingskorting?

Wie tussen 0 en 20.711 euro verdient, krijgt de volledige heffingskorting van 2.711 euro, en wie meer dan 68.507 euro verdient, krijgt geen heffingskorting. Tussen de 20.711 en 68.507 euro krijg je een korting die neerkomt op 2.711 – (5,672 procent van je inkomen – 20.711 euro).

Welke heffingskortingen gelden voor mij?

Hieronder staat een overzicht van alle mogelijke heffingskortingen en voor wie zij bedoeld zijn:

 • Algemene heffingskorting.
 • Arbeidskorting.
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Jonggehandicaptenkorting.
 • Levensloopverlofkorting.
 • Korting voor groene beleggingen.
 • Ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting.

Kan ik heffingskorting terugvragen?

Als je voor verschillende werkgevers per jaar gewerkt hebt, dan krijg je mogelijk ook belasting terug. Let wel, loonheffingskorting kun je maar bij één werkgever aanvragen. Als je dat bij meerdere werkgevers doet, loop je de kans dat je achteraf belasting aan de Belastingdienst moet terugbetalen.

Heb ik recht op Aanrechttoeslag?

je bent 21 jaar of ouder; je hebt langer dan 6 maanden dezelfde partner; je hebt weinig tot geen inkomen, waardoor je de algemene heffingskorting niet op je eigen inkomen kan laten toepassen; jouw partner heeft voldoende inkomen om niet alleen de eigen loonheffingskorting te ontvangen, maar ook die van jou.