Popular lifehacks

Hvorfor har man humanistisk konfirmasjon?

Hvorfor har man humanistisk konfirmasjon?

Vi ønsker å inspirere til å tenke selv, som vi har gjort i over 60 år. Viktige tema på kurset er humanisme, kritisk tenkning, menneskerettigheter, etikk og identitet. I tillegg diskuteres emner konfirmantene selv fatter interesse for. Formålet med Humanistisk konfirmasjon er å styrke humanistiske verdier i samfunnet.

Når startet borgerlig konfirmasjon?

Den første borgerlige konfirmasjonen fant sted i Universitetes aula i 1951. Arrangør var Foreningen for Borgerlig konfirmasjon, og det var 34 konfirmanter. Av NTB Scanpix. Mange markerer konfirmasjonen med familieselskap og konfirmasjonskake.

Hvordan feirer humanister konfirmasjon?

Humanistisk konfirmasjon består av et kurs og en avsluttende seremoni. I de fleste fylkene begynner kursene i januar/februar og varer frem mot seremonien i april /mai. Kurset er obligatorisk og med krav til oppmøte.

Hvem kan konfirmere seg borgerlig?

Humanistisk konfirmasjon arrangeres over hele Norge og er åpent for alle. Man trenger ikke være (og blir heller ikke) medlem i Human-Etisk Forbund for/ved å delta på humanistisk konfirmasjon.

Hva er poenget med humanistisk konfirmasjon?

Humanistisk konfirmasjon er et kurs og en seremoni på et humanistisk grunnlag, som har til hensikt å støtte og styrke konfirmantens evne til selvstendig tenkning og etisk handling. Det er en utbredt oppfatning at konfirmasjon betyr å bekrefte dåpsløftet.

Hva vil det si å ha et humanistisk livssyn?

Humanismen er et demokratisk, ikke-teistisk og etisk livssyn som fremholder menneskets rett til og ansvar for å forme og gi mening til sitt eget liv. Humanismen avviser overnaturlige oppfatninger av virkeligheten.

Når kom konfirmasjon til Norge?

Ved kirkeordinansen av 1537, en omfattende lovsamling som ble utgitt som en praktisk-teologisk håndbok for kirkens virksomhet i 1539, ble den evangelisk-lutherske kirke og obligatorisk konfirmasjon innført i Danmark-Norge. I Norge ble konfirmasjon påbudt ved lov i 1736.

Hvem startet Human Etisk Forbund og når skjedde det?

Human-Etisk forbund ble stiftet 9. april 1956. Dagen etter kunne Dagbladet fortelle at det var «Stor oppslutning om Human-Etisk Forbund i Norge». Human-Etisk Forbund startet med konfirmasjon, og Kristian Horn, som senere skulle komme til å stifte Human-Etisk Forbund, var initiativtaker.

Hvor lang tid tar humanistisk konfirmasjon?

Seremonien er en høytidelig avslutning på gjennomført kurs. Seremonien inneholder kulturelle innslag, en hovedtale, bidrag fra konfirmantene, samt utdeling av kursbevis. Seremonien i Oslo rådhus varer i ca. 1 time og 15 minutter.

Hvordan foregår en humanistisk vigsel?

Utgangspunktet er paret selv og de humanistiske verdiene de ønsker å bygge sitt samliv på – kjærlighet, likeverd og gjensidig respekt. Seremonien er knyttet til livssynshumanismen og er dermed ikke livssynsnøytral. Seremonien består vanligvis av musikk, dikt og sang, i tillegg til vigslerens tale til paret.

Hva betyr det å konfirmere seg borgerlig?

Humanistisk konfirmasjon er et kurs og en seremoni på et humanistisk grunnlag, som har til hensikt å støtte og styrke konfirmantens evne til selvstendig tenkning og etisk handling. Begrepet “konfirmasjon” har vært omdiskutert helt siden borgerlig (nå Humanistisk) konfirmasjon startet opp i 1951.

Hvor mye penger er det vanlig å få til konfirmasjonen?

Foreldre gir 13.000 kroner i snitt. Ikke overraskende er det foreldrene som punger ut med de største summene, 13.000 kroner i snitt. men også besteforeldre er svært generøse og gir 7.500 kroner i snitt. For gjestene ligger gavesummen på 900 kroner fra hver.