Popular lifehacks

Wie mag ontslagbrief tekenen voor ontvangst?

Wie mag ontslagbrief tekenen voor ontvangst?

Vraag altijd aan je werkgever of HR-verantwoordelijke om je brief te tekenen voor ontvangst. Zo kan je werkgever achteraf niet zeggen dat hij niet op de hoogte was van je ontslag. Is je brief door omstandigheden toch te laat? Dan kan je opzeg pas ingaan vanaf de maandag volgend op de week waarin de brief toekomt.

Hoe tekenen voor ontvangst?

Tekenen voor ontvangst: beperkte waarde. Als iemand een overeenkomst ‘voor ontvangst’ ondertekent, vormt zijn handtekening enkel een bewijs van de kennisname van de inhoud van die overeenkomst, maar geen bewijs van het feit dat hij zijn akkoord voor de inhoud van die overeenkomst gegeven zou hebben.

Kan een ontslagbrief per mail?

Een ontslagbrief hoeft niet per aangetekende post verstuurd te worden, een ontslagbrief in de vorm van een e-mail is ook rechtsgeldig. Houd er wel rekening mee dat je lastig kunt bewijzen dat je werkgever dit e-mailbericht ook daadwerkelijk ontvangen heeft.

Hoe geef je een ontslagbrief aan?

Wil je ontslag nemen, dan geef je dit bij je werkgever aan in een ontslagbrief. Alleen zo heb je schriftelijk bewijs van je ontslagname. In je opzegbrief geef je onder meer aan wat je opzegtermijn is en wanneer je dienstverband eindigt. Je kunt nu binnen enkele minuten je ontslagbrief opstellen.

Wanneer wil ik ontslag indienen?

Brussel, 25 juni 20XX. Geachte mijnheer Janssens, Met deze brief wil ik graag mijn ontslag indienen. Ik heb de voorbije jaren veel geleerd in dit bedrijf, maar ik ben nu gemotiveerd om nieuwe horizonten te verkennen. Ik heb een nieuwe job gevonden in een ander bedrijf.

Hoe kunt u een voorbeeldbrief sturen aan uw werkgever?

Vertel uw werkgever of leidinggevende in een persoonlijk gesprek dat u ontslag neemt. Stuur onze voorbeeldbrief aan uw werkgever. Geef daarin aan dat u uw arbeidscontract opzegt en vanaf wanneer. Houd rekening met de opzegtermijn. Verstuur de brief met aangetekende post of laat uw werkgever een kopie tekenen voor ontvangst.