Trending

Apa saja kelebihan dan kekurangan dari termometer alkohol dan termometer air raksa?

Apa saja kelebihan dan kekurangan dari termometer alkohol dan termometer air raksa?

-pemuaiannya sangat teratur. kekurangan raksa ; -sukar diperoleh sehingga air raksa harganya cukup mahal. kelebihan alkohol. -harganya murah dan mudah mendapatkannya dipasaran. …

Apa kekurangan dari termometer air raksa?

– Kekurangan dari Termimeter Air Raksa, antara lain : a. Sukar diperoleh sehingga air raksa harganya cukup mahal. c. Air Raksa termasuk zat beracun sehingga berbahaya apabila tabungnya pecah.

Apa keunggulan raksa dibandingkan alkohol untuk termometer?

Kelebihan Termometer Air Raksa: Terpanasi secara merata, sehingga perubahan suhu sangat cepat. Air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler sehingga pengukurannya menjadi teliti. Air raksa cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur.

Apa saja kelebihan dan kekurangan raksa sebagai pengisi termometer?

Sebutkan kelebihan dan kekurangan raksa dan alkohol sebagai pengisi cairan termometer

 • Tidak membasahi dinding.
 • jangkauan suhu cukup besar.
 • dapat terpanasi secara merata sehingga dapat menunjukkan suhu dengan cepat & tetap.
 • mudah dilihat karena mengkilap.
 • volume berubah secara teratur ketika terjadi perubahan suhu.

Apa perbedaan termometer air raksa dan alkohol?

Air raksa harganya mahal.Air raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Alkohol lebih teliti, sebab untuk kenaikan suhu yang kecil ternyata alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah, sebab titik beku alkohol –1300C.

Apa kelebihan termometer menggunakan cairan alkohol?

Keuntungan menggunakan alkohol sebagai pengisi termometer adalah sebagai berikut. 1. Untuk menaikkan suhu kecil, alkohol mengalami perubahan volume lebih besar sehingga dapat mengukur suhu dengan teliti. 2. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah.

Apa kekurangan raksa?

Kekurangan raksa:

 • Raksa harganya mahal.
 • Raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhuyang sangat rendah.
 • Raksa termasuk zat beracun sehingga berbahaya apabila tabungnya pecah.

Apa kekurangan termometer alkohol?

– Kekurangan dari Termometer Alkohol, antara lain : a. Tidak dapat mengukur suhu tinggi, karena titik didihnya rendah (78C). c. Alkohol tidak berwarna, sehingga perlu memberi pewarna terlebih dahulu agar dapat dilihat.

Apa saja keuntungan dan kelemahan alkohol untuk mengisi termometer?

Apa keuntungan dan kerugian termometer alkohol?

 • Alkohol harganya murah.
 • Alkohol peka terhadap suhu, sebab untuk kenaikan suhu yang kecil ternyata alkohol mengalami perubahan volume yang besar.
 • Alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah, titik beku alkohol -114,9oC.

Apa kelebihan air alkohol dibanding air raksa?

Adapun keistimewaan alkohol yakni :

 • Alkohol cepat mengambil kalor dari suatu benda yang diukur walaupun tidak secepat air raksa.
 • Alkohol dapat digunakan untuk mengukur suhu yang rendah sebab mempunyai titik beku -1440 C.
 • Alkohol mengalami pemuaian yang teratur sesuai kenaikan suhu benda yang diukur.

Apa keunggulan raksa sebagai pengisi termometer?

Volume air raksa berubah secara teratur . 6. Air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler, sehingga pengukurannya menjadi teliti . 7. Air raksa cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur .

Apa kelebihan dan kekurangan alkohol sebagai pengisi termometer?

a. Alkohol harganya murah dan mudah mendapatkannya di pasaran.b. Alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah, sebab titik beku alkohol -1300Cc. Alkohol lebih teliti, sebab untuk kenaikkan suhu yang sangat kecil ternyata alkohol mengalami perubahan volume yang besar.

Apakah air raksa terjadi di termometer?

Ketika termometer dipanaskan, volume air raksa akan bertambah. Sebaliknya ketika air raksa didinginkan maka volumenya akan berkurang. Untuk menentukan suhu benda, kita lihat pada naik atau turunnya air raksa yang terlihat pada termometer. Termometer air raksa memiliki keuntungan dan kerugian. Selengkapnya berikut ini :

Siapa termometer yang menggunakan air raksa?

Selain menggunakan air raksa, terdapat juga termometer yang menggunakan zair cair lainnya, yaitu : termometer yang menggunakan. jika dibandingkan dengan raksa, alkohol lebih murah; titik beku alkohol sangat rendah (–115 o C) sehingga termometer alkohol dapat digunakan untuk mengukur suhu rendah. membasahi dinding.

Berapa mahal termometer air raksa untuk mengukur suhu?

Titik beku air raksa -40 0 C dan titik didihnya 360 0 Jadi termometer tersebut bisa digunakan untuk mengukur suhu pada rentang tersebut. Harga air raksa lumayan mahal sehingga harga termometer air raksa pun lebih mahal dibandingkan termometer alkohol. Termometer air raksa tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu dibawah -40 0

Mengapa termometer raksa digunakan dalam skala Celsius?

Termometer raksa adalah termometer yang bahan pengisinya menggunakan air raksa. Sebagai contoh termometer raksa adalah termometer skala Celsius. Tahukah anda bagaiman prinsip kerjanya? Jika dipanaskan, maka air raksa dalam termometer akan memuai . Akibat pemuaian tersebut menyebabkan air raksa mengisi pipa kapiler dan menunjuk pada skala tertentu.