Common questions

Hoe vergelijk ik basisscholen?

Hoe vergelijk ik basisscholen?

Inzicht in de prestaties en andere gegevens van een school helpt ouders en leerlingen bij het kiezen van een geschikte school. De overheid stimuleert daarom openheid over de kwaliteit van scholen. Bijvoorbeeld met de website Scholenopdekaart.nl, waar ouders scholen kunnen vergelijken.

Welke basisschool scoort goed?

Reformatorische en islamitische basisscholen scoren het beste op de eindtoets. Dat blijkt uit het jaarlijkse scholenonderzoek van RTL Nieuws.

Hoe staat de basisschool aangeschreven?

Scholen op de kaart Op de website scholenopdekaart.nl vindt u uitgebreide informatie over basisscholen en middelbare scholen. U ziet per school onder andere cijfers en feiten over het schooladvies en de plaatsing in het vervolgonderwijs, het aantal leerlingen van de school en hoe ouders de school waarderen.

Hoe goed is het Onderwijs in Nederland?

Het Nederlands onderwijs is gemiddeld genomen nog op niveau. Voor Nederlandse jongeren is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in veel gevallen goed, zeker vergeleken met die in andere landen. Meer jongeren halen een diploma op het niveau dat past bij hun vooropleiding, vooral in het mbo.

Wat betekent CITO score?

De CITO-score is de score die een leerling behaalt op een toets van het CITO. Bij de toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem (LVS) wordt de uitslag omgezet in een letterscore van A tot en met E of naar Romeinse cijfers I t/m V. De CITO-score is een richtlijn bij het advies dat de school geeft aan de ouders.

Hoe weet je of een middelbare school goed is?

Zoek en vergelijk middelbare scholen in uw regio. Bekijk welke soort scholen er zijn. Bijvoorbeeld een openbare school of een school die lesgeeft vanuit een geloof, levensbeschouwing of een bepaald onderwijsconcept, zoals montessori. Kijk op welke niveaus de school lesgeeft, bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo.

Wat zijn de drie belangrijkste kenmerken van het huidige basisonderwijs?

De basisschool bestaat sinds de Wet op het basisonderwijs uit 1985….Verder

  • onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van de kinderen;
  • onderwijs breed op te zetten, zodat er aandacht is voor kennis en voor de creatieve, emotionele, sociale en lichamelijke ontwikkeling;
  • aandacht te besteden aan Burgerschapsvorming.

Waar moet een goede school aan voldoen?

Een goede school heeft mensen die de leerlingen kunnen stimuleren, met name op intellectueel gebied. Hiermee bedoel ik het helpen van leerlingen om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken.