Common questions

Wat zijn beperkt aftrekbare kosten?

Wat zijn beperkt aftrekbare kosten?

Beperkt aftrekbare kosten zijn kosten die je als ondernemer maakt maar die fiscaal niet geheel van de winst aftrekbaar zijn. Een andere benaming voor beperkt aftrekbare kosten zijn gemengde kosten. De fiscus noemt dit zo omdat deze kosten volgens de wetgever zowel zakelijke elementen als privé-elementen bevatten.

Welke kosten niet aftrekbaar vennootschapsbelasting?

Bij de vennootschapsbelasting kunt u dus kiezen uit een vast bedrag of een wettelijk vastgesteld percentage (dus 73,5%). Maar als 0,4% van de fiscale loonsom binnen de onderneming hoger is dan € 4.700 dan is dat bedrag niet aftrekbaar.

Hoe werkt drempel beperkt aftrekbare kosten?

Er is een vast bedrag oftewel een drempel bepaald tot waar gemengde kosten in 2020 NIET aftrekbaar zijn van uw winstsaldo. Boven deze drempel zijn de kosten derhalve wel geheel aftrekbaar. U kunt echter ook kiezen voor een wettelijk vastgesteld percentage van NIET aftrekbare gemengde kosten.

Hoeveel procent representatiekosten aftrekbaar?

Representatiekosten, congressen, seminars en studiereizen Deze kosten mogen worden afgetrokken. Let wel: er geldt een drempel van € 4.700,-. Wanneer je onder dit bedrag zit, mag je 80 procent van de kosten aftrekken in de aangifte.

Welke kosten vallen onder representatiekosten?

Representatiekosten zijn kosten die je als ondernemer maakt om jouw zaak goed te presenteren, waar geen directe tegenprestatie aan verbonden is. Denk bijvoorbeeld aan feestjes, etentjes en zakelijke kleding. In beginsel zijn kosten aftrekbaar.

Welke kosten zijn 100 aftrekbaar?

Kantoorbenodigdheden, portkosten en kosten voor telefoon en internet zijn aftrekbare kosten die u als eenmanszaak of vennootschap kunt inbrengen. De sociale bijdragen die u ieder kwartaal betaalt zijn 100% aftrekbaar.

Welke personeelskosten zijn aftrekbaar?

Aftrekbare kosten binnen de Werkkostenregeling (WKR) Over veel uitgaven die je doet vanwege je personeel, hoef je geen loonbelasting te betalen. Het gaat dan om vergoedingen aan werknemers, cadeaus en investeringen in werkmiddelen. Deze kosten vallen onder de werkkostenregeling (WKR).

Wat is aftrekbaar in een VOF?

Alle kosten die zakelijk zijn ten behoeve van uw bedrijf zijn aftrekbaar. Daarnaast krijgen de ondernemers binnen de maatschap of Vennootschap onder Firma gratis extra aftrekposten. Sommige kosten zijn beperkt aftrekbaar.

Is bedrijfskleding aftrekbaar?

Werkkleding is fiscaal aftrekbaar als het voldoet aan één van de voorwaarden die de Belastingdienst hiervoor gesteld heeft: De werkkleding is voorzien van een duidelijk zichtbaar bedrijfslogo of ander beeldkenmerk van de werkgever (van minimaal 70 cm²).

Welke kosten zijn gedeeltelijk aftrekbaar?

Overzicht mogelijk aftrekbare zakelijke kosten

Soort kosten Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
Apparatuur en instrumenten die niet tot het ondernemingsvermogen horen 0%
Verhuizing beperkt
Dubbele huisvesting beperkt
Geldboeten 0%