Helpful tips

Is pesten op het werk strafbaar?

Is pesten op het werk strafbaar?

Dan kunt u soms de pester of werkgever aansprakelijk stellen. Doet de pester iets dat strafbaar is, dan kunt u aangifte doen. Neem geen ontslag, maar bespreek eerst uw mogelijkheden. Neem contact op met een van onze juristen.

Wat valt er onder pesten op het werk?

Pesten op het werk kan op verschillende manieren: kleinerende opmerkingen, constante kritiek, intimidatie, flauwe grappen en roddelen. Maar ook fysiek geweld en isolatie van werknemers. Pesten gebeurt verbaal, non-verbaal en fysiek, openlijk en verborgen. Pesten valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting.

Hoe voorkom je pesten op werk?

Soms denken mensen dat pesten alleen op school voorkomt. Maar volgens Stoppesten.nu heeft maar liefst één op de acht werknemers te maken met pestgedrag….Wij geven vijf tips.

 1. Maak duidelijk dat u pestgedrag niet accepteert.
 2. Zorg voor een sociaal gevoel op de werkplek.
 3. Stel een vertrouwenspersoon aan.
 4. Neem pesten serieus.

Wat wordt er verstaan onder pesten?

Pesten is gewelddadig en meestal herhaald gedrag van 1 of meer personen, met de bedoeling om de andere(n) te kwetsen. De schade kan psychologisch, seksueel, lichamelijk of sociaal zijn. Wie wordt gepest, kan zich meestal niet verdedigen.

Wat te doen bij intimidatie op de werkvloer?

Wat kunt u doen als werknemer? Als u te maken krijgt met pesten of intimidatie op het werk dan dient u een officiële klacht in bij uw werkgever. De werkgever is verplicht om de klacht in behandeling te nemen en maatregelen te nemen. Zo nodig kan de werkgever actie ondernemen richting de dader.

Welke straf voor pesten?

Deze inbreuk is strafbaar met een sanctie van niveau 4, dus gevangenisstraf tot drie jaar (artikel 101 SSW: “De sanctie van niveau 4 bestaat uit hetzij een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6000 euro of uit een van die straffen alleen, hetzij een administratieve …

Hoeveel mensen worden gepest op het werk?

Ruim een kwart van de mensen in Nederland is weleens gepest door collega’s of leidinggevenden. Afgelopen jaar waren een half miljoen werknemers slachtoffer van pesterijen op de werkvloer. Minister Asscher van Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) start vandaag een campagne om dit probleem tegen te gaan.

Wat moet je doen om pesten te voorkomen?

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen wanneer je slachtoffer bent van pestgedrag of pestgedrag in je omgeving ziet.

 1. Kom op voor jezelf of een ander.
 2. Blijf rustig.
 3. Zoek hulp.
 4. Vermijd pesters: je hebt ze niet nodig.
 5. Omring je met mensen die je accepteren.
 6. Accepteer pesten nooit, bij wie dan ook.

Hoe pak je pesten aan?

Laat de pester iets goedmaken, vraag dus een inspanning van de dader. Bied duidelijke grenzen: wie te ver gaat, krijgt een duidelijk signaal….

 1. Neem hem apart voor een gesprek en vertel wat je zag.
 2. Kwets of kleineer hem niet.
 3. Maak wel duidelijk dat je zijn gedrag niet tolereert. Hij zal het moeten goedmaken.

Wat is de oorzaak van pesten?

Oorzaken van pesten Concurrentiedrang, jaloezie, verveling, of om frustratie af te reageren. De dader is vroeger zelf gepest of bang gepest te worden. Dan probeert hij of zij de aandacht van mogelijke pesters af te leiden door iemand anders te pesten.

Waarom bestaat pesten?

Pesters zijn vaak populair bij andere kinderen, ook al worden ze niet altijd aardig gevonden. Soms kunnen kinderen ook pesten omdat ze bang zijn zelf gepest te worden, of omdat hun vrienden dat doen. Deze kinderen zijn bang om zelf buiten de groep te vallen.