Other

Wat is geestelijk mishandeld?

Wat is geestelijk mishandeld?

Wordt u door iemand in uw omgeving gekleineerd, geïntimideerd of gepest? Dan kan er sprake zijn van geestelijke mishandeling. Geestelijke mishandeling wordt ook wel psychische of emotionele mishandeling genoemd. Langdurige en herhaalde geestelijke mishandeling levert grote spanningen op.

Is psychische mishandeling strafbaar?

Een zware vorm van geweld, die nog steeds niet expliciet strafbaar is. Emotionele en psychische mishandeling is in Nederland (nog) niet expliciet apart strafbaar. Daders worden vooral vervolgd als het gebeurt in combinatie met fysiek of seksueel geweld.

Wat wordt bedoeld met kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld, maar ook bijvoorbeeld emotionele mishandeling of verwaarlozing vallen eronder.

Wat is emotionele mishandeling partner?

Dit wordt ook wel coercive control, ofwel emotionele terreur genoemd. Hierbij is sprake van een doelbewust destructief patroon van emotioneel en psychisch misbruik van een slachtoffer, soms in combinatie met fysiek, financieel of seksueel misbruik.

Hoe herken je psychische mishandeling?

Psychische mishandeling (ook wel emotionele – of geestelijke mishandeling genoemd) is het stelselmatig uitschelden, treiteren, vernederen, bedreigen, kleineren, overvragen, isoleren of elk ander gedrag dat een negatieve invloed kan hebben op de emotionele ontwikkeling van een kind.

Kan ik aangifte doen van geestelijke mishandeling?

Indien iemand slachtoffer wordt van psychische mishandeling kan hiervan melding of aangifte worden gedaan bij de politie. Ook in de Jeugdwet en de Wmo is psychische mishandeling opgenomen in de definitie van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Kun je aangifte doen van psychische mishandeling?

Wat is een vorm van psychisch geweld?

Iemands lichaam, houding of figuur beledigen of belachelijk maken; Iemands persoonlijke activiteiten niet accepteren; Iemand negatieve kritiek geven op alles wat hij of zij doet, denkt of zegt en de ander vernederen en beschuldigen.

Wat is kindermishandeling en huiselijk geweld?

Kindermishandeling is elke fysiek, psychisch of seksueel bedreigende of gewelddadige omgang met een kind jonger dan achttien jaar (minderjarige). Verantwoordelijk hiervoor zijn de ouders. De term ‘ouders’ slaat op de biologische ouders, maar ook op stiefouders, adoptie-ouders en pleegouders.

Wat doet psychische mishandeling met je?

De gevolgen van psychische mishandeling zijn groter dan die van fysieke mishandeling of van emotionele verwaarlozing. Ook komen problemen in het aangaan van vriendschappen en partnerrelatie veel voor bij mensen die als kind psychisch mishandeld zijn. Hun vermogen om zich aan anderen te hechten is vaak verstoord.

Wat is emotionele binding?

Maar wat is dat nu ’emotionele verbinding’? Voor mij betekent emotionele verbinding dat partners het gevoel hebben dat de ander je begrijpt, je steunt en ook erg z’n best doet om jou te blijven begrijpen. Dan voel je emotionele verbinding.