Other

Wat na verwijderen amandelen?

Wat na verwijderen amandelen?

Direct na de operatie mag u waterijsjes eten en ijswater drinken. Het is belangrijk dat u na de operatie veel koude dranken drinkt. Dit voorkomt infectie in de keel, verzacht de pijn en vermindert de kans op nabloeden.

Hoe lang keelpijn na verwijderen amandelen?

Als u geen keelpijn meer heeft (meestal na 10 dagen), hoeft u de pijnstillers niet meer te gebruiken. De twee wonden in de mond genezen met een korst die langzaam in 7-10 dagen (uiterlijk 14 dagen) vanzelf oplost of losraakt (een geringe bloeding mag daarbij optreden).

Wat gebeurt er bij een Tonsillectomie?

De operatie Bij kinderen worden de keelamandelen ‘geknipt’. De arts wipt met een speciaal instrument de amandelen als het ware in één keer los. Op latere leeftijd gebeurt dit stapsgewijs, omdat de amandelen dan veel vaster zitten. Dit heet ‘pellen’.

Hoelang heb je last van verwijderde amandelen?

U moet er rekening mee houden dat u tot ongeveer twee weken na de ingreep een pijnlijke keel kan hebben. U krijgt ook nog een recept mee voor evt. aanvullende pijnstillers. Op de plaats waar de amandelen hebben gezeten, ontstaat een grijswitte korst die geleidelijk verdwijnt.

Hoe weet je of je last hebt van je amandelen?

Bij een acute ontsteking van de amandelen bestaan de klachten in het algemeen uit een korte periode van keelpijn met slikklachten, koorts en algehele malaise. Na de derde dag daalt de temperatuur meestal, waarbij ook de andere klachten langzaam verdwijnen. Dergelijke perioden kunnen zich meermalen per jaar voordoen.

Kunnen amandelen terug komen?

De neusamandel kan vanuit de randen aangroeien en soms na verloop van tijd weer klachten geven. De keelamandelen kunnen in principe wél volledig worden weggehaald, soms groeit er echter vanaf de tongamandel nog een restje uit.

Hoe lang duurt een Tonsillectomie?

De ingreep gebeurt onder algemene narcose en duurt ongeveer 20 minuten. Tijdens de ingreep krijgt u een infuus in uw arm waarlangs vocht en medicatie wordt toegediend. De amandelen worden via de mondopening uit de keel verwijderd.

Waarom een Tonsillectomie?

Voor deze ingreep (tonsillectomie) zijn er twee grote indicaties: vaak weerkerende amandelontsteking en belemmering van de ademhaling door zeer grote amandelen die de keelholte vernauwen.

Hoe lang kans op nabloeding amandelen?

Bij iedere operatie, ook het verwijderen van de amandelen, is er sprake van enig risico. In dit geval is het voornaamste risico een nabloeding. Dit risico is in de eerste acht tot twaalf uur na de ingreep het grootst. Een normale bloedstolling na de operatie is van groot belang.

Kunnen amandelen weer aangroeien?

De neusamandel kan vanuit de randen aangroeien en soms na verloop van tijd weer klachten geven. De keelamandelen kunnen in principe wél volledig worden weggehaald, soms groeit er echter vanaf de tongamandel nog een restje uit. De beslissing om de amandelen te verwijderen is afhankelijk van de ernst van de klachten.

Kun je je amandelen voelen?

In de hals zijn dan vaak verdikte lymfklieren te voelen. Zeer grote keelamandelen kunnen zelfs de ademhaling belemmeren, hetgeen snurken, al of niet in combinatie met nachtelijke ademstops, tot gevolg kan hebben.

Kan je nog keelontsteking krijgen als je amandelen eruit zijn?

Dit is in principe niet waar. Van de keel schrapen of stemmisbruik of wat dan ook kun je best een wat geirriteerde keel krijgen, maar geen infectieverschijnselen. Als je amandelen eruit gehaald zijn, kun je altijd nog infecties in de keel krijgen.