Other

Wat voor soort interviews?

Wat voor soort interviews?

Gestructureerd interview.

 • Semigestructureerd interview.
 • Ongestructureerd interview.
 • Gefocust interview of focusgroep.
 • Groepsinterview.
 • Expertinterview.
 • De voor- en nadelen van de soorten interviews.
 • Waarom Semigestructureerde interviews?

  Semigestructureerde interviews zijn, zoals de naam al aangeeft, meer gestructureerd dan open interviews, maar flexibeler dan gestructureerde interviews. Zo bieden semigestructureerde interviews de mogelijkheid om verder in te gaan op bepaalde punten die tijdens het gesprek met de respondent naar voren komen.

  Wat is half gestructureerd interview?

  1.1 Het half gestructureerde of (half) open interview De volgorde van de onderwerpen, de formulering van de vragen en de formulering van de antwoorden liggen niet vast. De lijst wordt gebruikt als een soort checklist om er zeker van te zijn dat alle onderwerpen aan bod komen.

  Waarom interviews scriptie?

  Een interview is een kwalitatieve onderzoeksmethode die veelvuldig gebruikt wordt in scripties. Interviews geven je de kans om de diepte in te gaan en nieuwe inzichten te verzamelen over bepaalde thema’s.

  Wat is een Topiclijst interview?

  Wat is een topiclijst en voor welke interviews wordt deze gebruikt? Een topiclijst (topic list) is een lijst van alle onderwerpen die je tijdens je interviews wilt behandelen. Het is handig om deze alvast in een logische volgorde te zetten, maar tijdens het interview mag je afwijken van de bedachte structuur.

  Wat is een goed interview?

  Het ultieme doel van een persoonlijk interview is om erachter te komen wat iemand drijft. Dan raak je pas écht de kern. Dat vergt goed luisteren en doorvragen. Soms vind je die kern pas op het einde van het gesprek.

  Waarom doe je een interview?

  Je kunt willen interviewen omdat je wilt kunnen doorvragen. Stel, je wilt weten wat voor respondenten het belangrijkste moment van het afgelopen jaar was. Dat zou je in een enquête kunnen vragen, maar zelfs als het een open vraag is, is de kans op een bruikbaar antwoord gering.

  Wat is het nut van een interview?

  Je dient als interviewer na het stellen van je vraag ‘actief luistergedrag’ te vertonen. Het hoofddoel van een interview in deze context is het verzamelen van zo objectief mogelijke informatie. Het is aan jou als interviewer om te evalueren of de antwoorden van geïnterviewde aan dit doel beantwoorden.

  Hoe stel je een diepte interview op?

  Een diepte-interview is semi-gestructureerd. Het gesprek tussen de interviewer en de respondent wordt in een bepaalde richting geleid. De interviewer wilt zo veel mogelijk informatie vergaren van de respondent. Daarom zorgt hij ervoor dat er interactie ontstaat.

  Hoe stel je een semi gestructureerd interview op?

  Voor semigestructureerde en gestructureerde interviews stel je een vragenlijst op en voor een ongestructureerd interview maak je alleen een topiclijst. Met goed geformuleerde vragen verzamel je op gerichte wijze data en voorkom je dat je vragen suggestief zijn of dat je sociaal-wenselijke antwoorden krijgt.

  Hoeveel interviews voor een scriptie?

  Met het oog op de tijd die je hebt om een scriptie te schrijven, kun je het beste maximaal 20 interviews afnemen.

  Hoe verwerk je interviews in je scriptie?

  Er zijn aspecten die bijdragen aan een goede verwerking van interviews:

  1. Werk de interviews uit en zet ze in de bijlage.
  2. Beschrijf de interviewmethode in de methodesectie.
  3. Verwerk de resultaten van je interview en trek conclusies.
  4. Verwijs op de juiste manier naar de interviews.