Popular lifehacks

Wat is een aanleiding in een mail?

Wat is een aanleiding in een mail?

Naar aanleiding van is een vaste combinatie met de betekenis ‘als gevolg van, door’. Met bijvoorbeeld ‘Naar aanleiding van uw vacature van 2 maart schrijf ik u deze brief’ is dus bedoeld dat je in actie bent gekomen (en een brief bent gaan schrijven) door wat je in de vacature hebt gelezen.

Wat is een aanleiding in een brief?

Wanneer gebruik je naar aanleiding van eigenlijk? Men gebruikt de uitdrukking om aan te geven dat je iets doet naar aanleiding van iets anders. Kijk maar: Naar aanleiding van uw brief, waarin u vraagt of wij restitutie kunnen verlenen voor het teveel betaalde abonnementsgeld, delen wij u als volgt mede.

Is het naar aanleiding van of naar aanleiding van?

De correcte vorm is naar aanleiding van. Na aanleiding van* is niet correct. Naar aanleiding van ons gesprek van 16 augustus stuur ik u hierbij meer informatie.

Wat moet er in de kern van een brief?

In de inleiding geef je aan wat de aanleiding was om de brief te schrijven. Ook geef je het doel van de brief aan. In de kern werk je deze punten verder uit. Wat daarbij aan de orde moet komen, kan in principe van brief tot brief verschillen, afhankelijk van het doel dat je met de brief hebt.

Wat is een Briefzin?

Een brief (uit het Latijn: brevis, kort) is een op schrift gestelde boodschap aan een afwezige individuele persoon, meestal geadresseerd en gesloten verzonden, normaliter als poststuk in een envelop.

Wat is de afkorting voor naar aanleiding van?

Vaak zie je dat naar aanleiding van wordt afgekort tot n.a.v. Dat kan een reden zijn voor de naar/na-verwarring: je ziet immers in de afkorting niet meer voor welk woord de n staat.

Wat was de aanleiding?

aanleiding – Zelfstandignaamwoord 1. datgene wat iets tot gevolg heeft, dirkte oorzaak ♢ een aanleiding is zelden de echte oorzaak ♢ Er was geen duidelijke aanleiding waarom de oorlog begon.

Hoe begin ik een brief in het Nederlands?

Voor een zakelijke brief gebruik je een passende aanspreking, zoals ‘Geachte heer/mevrouw’. Je begint de eerste alinea met een hoofdletter en je begint nooit met ‘ik’. In deze alinea geef je aan waarom je de brief schrijft. Hierna volgt de rest van je tekst.

Hoe kan je het beste een brief schrijven?

In een brief of een e-mail doe je dat meteen aan het begin met de aanhef. Met deze introducerende woorden begroet je de lezer. Dat kan op een formele manier met bijvoorbeeld Geachte of op een informele manier met bijvoorbeeld Beste.