Trending

Wat betekent het als je lam bent?

Wat betekent het als je lam bent?

lam = onder invloed van alcohol zodat je niet meer helder kunt denken vb: hij was die avond helemaal lam Synoniemen: dronken zat beschonken Tegenstelling: nuchterals je het niet kunt bewegen vb: zij heeft een lamme armzich lam schr…

Wat betekent zatte?

Uitspraak: [zɑt] dronken Voorbeeld: `met je zatte kop`Antoniem: nuchter Synoniemen: teut, kachel zo zat als een patat (heel erg dronken) II zat prono… Zatte Bie = zatte Bie is een Belgisch bier van hoge gisting.

Wat betekent lam straattaal?

1. informele aanduiding voor ‘dronken’.

Wat is zat zijn?

Dronkenschap is een lichamelijke en psychische toestand waarbij sterke gedragsveranderingen optreden door een teveel aan alcohol in het bloed. Bij mensen treedt dit doorgaans op door het drinken van alcoholhoudende vloeistoffen, bij dieren door het eten van gistende vruchten.

Wat is het meervoud van Lam?

kalf – kalveren. kind – kinderen (ook wel: kinders) lam – lammeren.

Wat betekent Ik ben zat?

(informeel) verzadigd, vol, met name van alcoholische drank ♢ Hij was volkomen zat en begon handtastelijk te worden. 2. (informeel) als predicaat met oorzakelijk voorwerp: ergens genoeg van hebbend ♢ Ik ben het zat!…

Wat zijn symptomen van dronken zijn?

De verschijnselen zijn hoofdpijn, misselijkheid en braken, en soms diarree. Vaak wordt men na de avond ervoor dronken te zijn geweest ‘s ochtends vrij vroeg ziek wakker, wanneer de effecten van de afbraakproducten de overhand krijgen over die van de alcohol zelf.

Wat is het meervoud van Lente?

Woordafbreking

enkelvoud meervoud
lente lentes

Wat is het zat?

Sommige leerlingen hebben problemen thuis, of met leren, of met de omgang met medeleerlingen en leraren. Deze problemen kunnen worden aangepakt door verschillende specialisten. Wanneer zij samenwerken en regelmatig bij elkaar komen onder leiding van de zorgcoördinator, noem je dat een zorgadviesteam (zat).

Wat betekent de afkorting zat?

De afkorting “zat.” betekent “zaterdag”.

Wat kan je doen tegen dronken zijn?

Het belangrijkste is om voldoende water te drinken, wat te eten en rust te nemen, ook als je niet kunt slapen. Als iemand erg suf is of bewusteloos na veel alcohol, schakel dan direct medische hulp in.