Trending

Wat is het omgekeerde van 2?

Wat is het omgekeerde van 2?

Schrijf het omgekeerde van een geheel getal als een breuk. Bijvoorbeeld: het omgekeerde van 2 is 1 ÷ 2 = 1/2.

Welke getallen zijn kleiner dan hun omgekeerde?

De som van twee tegengestelde getallen is dus 0! -4 is het tegengestelde getal van 4 want -4 + 4 = 0. En zo is -3 het tegengestelde getal van 3 en -12 het tegengestelde getal van 12. Twee getallen zijn elkaars omgekeerde als het product van de getallen 1 is.

Wat is het omgekeerde van 5?

Het tegengestelde van 3 is -3 en het tegengestelde van -5 is 5.

Wat is het omgekeerde van 13 21?

Fibonacci omgekeerd 1, 0, 1, -1, 2, -3, 5, -8, 13, -21, 34, -55, 89, -144, 233, -377, 610, -987, 1597, -2584, 4181, -6765, 10946.

Wat betekent omgekeerd?

omkeren = het in tegenovergestelde richting brengen vb: zij heeft de pan met aardappels omgekeerd Synoniemen: keren omdraaien wentelenin tegengestelde richting gaan vb: op weg naar zijn werk is hij omgekeerd Synoniemen: keren omdraaien…

Wat is het kwadraat van?

(wiskunde) het resultaat van de vermenigvuldiging van een getal met zichzelf ♢ Negen is het kwadraat van drie. …

Wat is +-?

Plusminus = plusminus komt van het Latijn en betekent in het dagelijks spraakgebruik min of meer of ongeveer. Het plusminusteken is ±. In de wetenschap, met name in de wiskunde en bij metingen, wordt het teken ook gebruikt en wordt dan …

Wat is kleiner dan min 1?

Op de getallenlijn liggen negatieve getallen links van de nul. –5 is kleiner dan 4, want –5 ligt links van 4 op de getallenlijn. –1 is groter dan –3, want –1 ligt rechts van –3 op getallenlijn. Voor kleiner dan wordt het teken < gebruikt.

Wat is het omgekeerde van 8?

Het omgekeerde (ook: de omgekeerde) of de reciproque (vaak geschreven als ‘reciproke’) van een getal of grootheid is 1 gedeeld door dat getal of die grootheid. De omgekeerde van een breuk ontstaat door teller en noemer te verwisselen. Het omgekeerde van 7 is 1/7 en het omgekeerde van 2/3 is 3/2.

Wat is het tegenovergestelde van inleiding?

Een proloog (ook voorrede, voorwoord of voorspel) is een stuk tekst of muziekstuk dat aan het begin van een verhaal, toneel- of muziekstuk komt.

Wat is het tegenovergestelde van Som?

De som van een getal en zijn tegengestelde is nul.

Wat is het tegenovergestelde van synoniem?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: antoniem (zn): omgekeerde, tegendeel.