Common questions

Har trana i kommunvapen?

Har trana i kommunvapen?

Beskrivningen på Tranemo kommunvapen lyder så här: I grönt fält stående Trana av silver med röd hjässa samt med lyftad vinge, hållande i höger fot en nedåtriktad glasblåsarpipa av silver med anfångad röd glasmassa.

Har löv i kommunvapnet?

Svedala kommunvapen innehåller tre blad från träd av arten naverlönn, Acer campestre, som har sin enda kända naturliga växtlokal på den skandinaviska halvön just i Svedala kommun, närmare bestämt invid Aggarp.

Vilken plats har arbetsredskap som sin symbol?

Härjedalens kommuns bruk av vapnet Landskapsvapnet har sedan 1974 även använts som kommunvapen för Härjedalens kommun.

Vilken småländsk kommun har tre ben i sitt vapen?

Kommunens logotype har grön bottenfärg och ett motiv som består av tre bin och ett bevingat järnvägshjul i guld. Vapnet fastställdes 1951 för den dåvarande köpingen. Det togs fram i samarbete med Riksheraldikerämbetet.

Vilken kommun har en kräfta i sitt vapen?

Från Wikipedia

Kommunens vapen.
Land Sverige
Landskap Bohuslän
Län Västra Götalands län ( 1998 –) Göteborgs och Bohus län (– 1997 )
Areal, befolkning

Varför har man Kommunvapen?

Märket användes främst i stadens sigill, som var nödvändigt för att bekräfta domslut och andra skriftliga dokument och som således symboliserade staden som självständigt handlande rättssubjekt. Sigillets motiv var säkerligen oftast självvalt.

Har löv i kommunvapnet Eslöv?

Eslövs kommunvapen innehåller ett bevingat hjul som symbol för järnvägen och ett klöverblad som symbol för handel och lantmannaprodukter.

Har löv i kommunvapnet Eksjö?

Kommunvapnet. Blasonering: I fält av silver en grön ek. Eken syftar förmodligen på ortnamnet och finns på ett bevarat sigillavtryck från 1439. Vapnet fastställdes officiellt först 1949.

Vad är arbetsredskap?

Bestämmelsen gäller alla typer av varor och tjänster som arbetsgivaren tillhandahåller den anställda som arbetsredskap. Det kan vara varor och tjänster även utanför den ordinarie arbetsplatsen. Med ordinarie arbetsplats avses de platser där den anställda normalt utför sina arbetsuppgifter.

Vilken kommun har en hummer i sitt vapen?

Tjörns kommunvapen har sin grund i Tjörns härads- sigill från 1644. Sigillet visar en hummer, efter traktens viktiga hummerfiske.

Har 2 nycklar i sitt vapen?

Grunden till kommunvapnet är stadssigillet. Men det var först 1942, i samband med inrät- tandet av Luleå luftvärnskår, som Luleå stads vapen officiellt fastställdes av regeringen. Beskrivningen lyder: ”I fält av silver två blå nycklar i kors, den vänstra störtad”.

Vad betyder Göteborgs stadsvapen?

Stadsvapnet skulle skydda mot danskarna Det består av element från det stora riksvapnet. Det ena elementet är “Göta Lejon”, riks- eller folkungalejonet, fast försett med ett draget svärd. Det andra elementet är att lejonet bär “Svea Rikes” sköld. Lejonet står för kraft och smidighet.